Centrum voor leerlingbegeleiding

VCLB De Wissel – Antwerpen
Campus Oost
Hallerhofstraat 7
2100 Deurne
Telefoon: 03/637 50 60
E-mail: info@vclbdewisselantwerpen.be
Website: www.vclbdewisselantwerpen.be

 

Vestigingscoördinator:
Psycho-pedagogisch consulent:
Maatschappelijk werker:
Arts:
Verpleegkundige:

 

Het CLB werkt schoolnabij maar toch onafhankelijk. Het is een veilige plek waar je in vertrouwen terecht kan met je vragen en problemen.

Artsen, maatschappelijke werkers, opvoedkundigen, psychologen en verpleegkundigen werken er samen. Het welzijn van de leerling staat steeds centraal. Leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen op hen beroep doen. Alle tussenkomsten van het CLB zijn gratis. U bent vrij om van CLB-begeleiding gebruik te maken.
Sommige opdrachten van het CLB zijn echter verplicht: medische onderzoeken en opvolging van vaccinaties, ontwikkeling, maatregelen bij besmettelijke ziekten, tussenkomsten bij spijbelen.

Op vraag van leerlingen, ouders en school werken zij samen aan:

  • leren en studeren: Als het op school niet wil vlotten en meer hulp wenselijk is.
    Onderzoek en begeleiding bij leerproblemen, studiemoeilijkheden, faalangst, motivatie, …
  • onderwijsloopbaan: Als kiezen moeilijk wordt. Bij vragen rond schoolrijpheid, informatie over studie- en beroepsmogelijkheden, …
  • preventieve gezondheidszorg: Als gezondheidsproblemen een belemmering vormen, bij vragen rond ontwikkeling, … bevordering van een gezonde levensstijl, …
  • sociaal-emotionele ontwikkeling: Als het niet vlot met leeftijdsgenoten of thuis. Bij vragen over opvoeding, angst, relaties, …

De CLB-schoolteamverantwoordelijke is het aanspreekpunt. Zij zal uw vraag goed beluisteren en indien nodig bespreken met het CLB-team. De medewerkers zoeken met u mee naar antwoorden en oplossingen.