Questi voor ouders

Er wordt enkele weken geen les gegeven in de school. Leerlingen kregen werk mee om thuis te maken of krijgen opdrachten op bingel.be

Om zoveel mogelijk ouders en leerlingen te bereiken, gebruiken we nu ook de oudermodule op Questi, ons leerlingvolgsysteem.

Indien u via deze weg informatie wil krijgen, moet u een mailadres doorgeven aan juf Nikki (nikki@sngroenstraat.be). Geef je naam en de naam van je kinderen zodat we juist kunnen koppelen.

Hartelijk dank om ook andere ouders van SN Groenstraat op de hoogte te houden van het bestaan van onze website.